Nationale Omgevingsvisie (NOVI) sluit aan op BUITEN

Golvende lijn als sectiedeling
We wonen met heel veel mensen op een relatief kleine oppervlakte in ons mooie landje. En het aantal mensen neemt alleen maar toe. Aangezien we over 30 jaar nog steeds prettig en gezond willen wonen, werken en leven, is een duidelijke toekomstvisie cruciaal. Die is er nu met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van de Rijksoverheid. Deze visie komt op meerdere vlakken overeen met onze werkwijze binnen het BUITEN-project. We zijn verheugd en trots om te zien dat onze werkwijze volledig aansluit bij de landelijke trend!

Raakvlakken met BUITEN

De vraagstukken in ons land zijn groot en met elkaar verweven. De NOVI maakt keuzes waar nodig. Deze visie richt zich op 4 onderwerpen: - Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie - Onze economie verduurzamen en ons groeipotentieel behouden - De steden en regio’s sterker en leefbaarder maken - Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen Die laatste 2 onderwerpen sluiten naadloos aan op ons BUITEN-project, waarmee we de leefkwaliteit in stedelijke en landelijke gebieden willen verbeteren. Zand en grind zijn een deel van de economische motor, de rest vullen we aan met partnerships, creativiteit en ons netwerk. Het vult ons met trots om te zien dat een werkwijze waarin wij al 2 jaar investeren, een prominent onderdeel is van de ruimtelijke toekomstvisie voor ons land.

Uitgangspunten NOVI

Bij het wegen van belangen en het maken van keuzes binnen de bovenstaande onderwerpen, hanteert de NOVI 3 uitgangspunten: - Slimme combinaties waar dat kan Denk bijvoorbeeld aan een parkeergarage die ook functioneert als waterberging. - Het gebied staat centraal Als keuzes voor een gebied wringen, dan zijn de eigenschappen van de omgeving leidend.  - Niet uitstellen of doorschuiven Het is de hoogste tijd om door te pakken; we gaan dit niet langer doorschuiven naar nieuwe generaties.

Nóg een raakvlak

De NOVI is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 ingaat. Met deze wet bundelt en vereenvoudigt de overheid alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Dus minder regels en meer vertrouwen in degenen die ermee werken. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de participatie en inspraak van lokale stakeholders zoals bewoners en bedrijven bij de invulling van de publieke ruimte. Wij worden hier vrolijk van en weten zeker dat wij niet de enige zijn.

Kom naar het NOVI-debat op 31 augustus

Op zaterdag 31 augustus a.s. is Cultura Nova gastheer van een debat over de NOVI. Wat betekent deze omgevingsvisie voor regionale opgaven? En wat betekent het voor de samenwerking met onze buren over de grens? Allemaal vragen die aan bod komen op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen. Het debat begint om 10.00 uur en is gratis toegankelijk. Hopelijk zien we je daar.

Meer informatie

Wil je alvast meer weten over de NOVI of de nieuwe Omgevingswet? Ga dan naar www.denationaleomgevingsvisie.nl.
volgend nieuwsitem
Hoogwater in Limburg
Golvende lijn als sectiedeling