L’Ortye BUITEN neemt deel aan NOVI-conferentie

Golvende lijn als sectiedeling

Vandaag namen we als L'Ortye deel aan de De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) conferentie. In Nederland staan we voor grote opgaven. De bouw van 1 miljoen nieuwe woningen, duurzaam energie opwekken, klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie vragen veel ruimte. Meer ruimte dan beschikbaar is in Nederland. We moeten keuzes maken zodat Nederland ook voor toekomstige generaties een veilig, gezond en welvarend land kan blijven.

De uitdagingen waar we voor staan, de keuzes die we moeten maken staan in de NOVI beschreven. De NOVI is ontwikkeld in nauwe samenwerking met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Als L’Ortye hebben we met onze werkwijze BUITEN al ruime ervaring met de doelstellingen van de NOVI. Het uitvoeren van de visie doen we met elkaar: burgers, overheden en bedrijfsleven. Wij zijn er klaar voor, u ook? www.komnaarbuiten.nu

#duurzaamheid #komnaarbuiten #transitie #circulaireeconomie #woningen

vorig nieuwsitem
L’Ortye als gebiedsontwikkelaar?
volgend nieuwsitem
Hoogwater in Limburg
Golvende lijn als sectiedeling