Interessante NOVI-bijeenkomst leidt niet tot debat

Golvende lijn als sectiedeling

Een debat over de toekomstige inrichting van ons land. Dat is het idee achter de NOVI-debatten die Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het hele land organiseert. Afgelopen zaterdag was Heerlen aan de beurt. Als onderdeel van Cultura Nova werd in de Spiegeltent op het Festivalplein gesproken over de invulling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Door het chaotische optreden van presentator Vincent Tiel Groenestege was er van een debat helaas geen sprake. 

Een belangrijk onderdeel van de NOVI is de participatie van bewoners, bedrijven en andere partijen bij de invulling van de publieke ruimte. Dit sluit volledig aan bij de werkwijze die wij binnen het BUITEN-project hanteren. Mede daarom behoorden wij afgelopen zaterdag tot de ruim honderd aanwezigen in de Spiegeltent in Heerlen.

Wanneer begint het debat?

De NOVI is meer dan alleen de participatie van lokale stakeholders bij het inrichten van ons land. Toch vormde dat onderdeel de rode draad van de bijeenkomst in Heerlen. Het leek een persoonlijke missie van presentator Vincent Tiel Groenestege om de ambtenaren en de overige aanwezigen nader tot elkaar te brengen in de Spiegeltent. Na een uitgebreide voorstelronde van de aanwezige NOVI-, IBA- en Cultura Nova-vertegenwoordigers, riep hij op tot korte een-op-eengesprekjes tussen de aanwezige ambtenaren en het overige publiek. Na enkele minuten maakte hij alweer een einde aan de gesprekjes, hetgeen leidde tot weinig vernieuwende inzichten. Een deelnemer vroeg terecht wanneer het echte debat zou beginnen. “Heel snel”, beloofde de presentator. Daarna volgden groepsgesprekken in zestallen (drie ambtenaren en drie niet-ambtenaren). Ook die leverden weinig noemenswaardige informatie op. Weer volgde de opmerking uit het publiek dat het tijd werd voor het echte debat. Dat kwam er helaas niet.

Stadmaakweek

Wel volgden vier interessante presentaties van bevlogen mensen. Te beginnen bij Maurice Hermans, die sprak over de Stadmaakweek. In de week voorafgaand aan het NOVI-debat diende Cultura Nova als platform voor nieuwe initiatieven van bewoners, bedrijven en andere partijen. Meest in het oog springende initiatief was de Stadstuin in Schinkel-Zuid. Dit is een nieuw stadspark in Heerlen-centrum dat is ingevuld door vrijwilligers en dat veel positieve reacties teweegbrengt bij bezoekers en passanten. Het is de bedoeling dat de ontplooide initiatieven van de Stadsmaakweek inspireren en stimuleren tot een vervolg.

Meer invloed van bewoners?

Jos Reinders sprak kort over Gebrookerbos. Dit is een methode die met sociale innovatie gebieden ontwikkelt, waarbij bewoners de hoofdrol spelen. Ons natuurlijk bekend, aangezien Jos aangeschoven is bij ons project met bevlogen bewoners in Hoensbroek. Daarna was het de beurt aan Saskia Bisschops, onderzoeker aan de Open Universiteit. Zij vertelde over haar onderzoek naar bewonerparticipatie en de vraag of bewoners meer invloed krijgen op hun leefomgeving met de NOVI. Het antwoord: we weten het nog niet. Er moet nog zoveel besloten worden over hoe bewoners vanaf 2021 kunnen participeren, dat het simpelweg te vroeg is om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Nog veel vragen rondom NOVI

Hans Mommaas is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij sprak onder meer over de grote noodzaak van de vernieuwende aanpak van de NOVI. Mommaas gaf aan dat de ruimtelijke ordening in ons land flexibeler moet en meer bottom-up moet worden georganiseerd, maar dat er ook nog veel vragen zijn. Bijvoorbeeld over de invulling van bewonerparticipatie. “Hoe krijgen we de twee werelden van overheid en burgers bij elkaar?”, vroeg Mommaas zich hardop af. Hij verwoordt daarmee ook onze ervaringen, want er moet nog heel wat water door de (verbrede) Maas bij de verschillende groepen. Al met al was het een zeer interessante en vermakelijke ochtend in de Spiegeltent in Heerlen. Maar een debat? Dat was het zeker niet.
volgend nieuwsitem
L’Ortye BUITEN neemt deel aan NOVI-conferentie
Golvende lijn als sectiedeling