Inspiratie opdoen bij het Nationaal Deltacongres

Golvende lijn als sectiedeling
In november bezochten wij het Nationaal Deltacongres in de Zeelandhallen in Goes. Dit jaarlijkse congres heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water met elkaar te verbinden, en dan in het bijzonder de betrokkenen bij het zogenoemde Deltaprogramma. Met dit programma bereidt ons land zich verder voor op de toekomst, omdat klimaatverandering grote effecten kan hebben in ons laaggelegen land. Het is een interessant evenement, omdat landelijke thema’s uitgebreid aan bod komen en er tegelijkertijd voldoende ruimte is om samen de regionale ontwikkelingen te bespreken. Keynotespreker Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels (AWB) hield een inspirerend betoog met als titel ‘The next big thing will be a lot of small things’. Hij pleitte voor een totaal nieuwe manier van werken op het gebied van waterveiligheid: “We kunnen de delta alleen redden als we op allerlei plekken tegelijkertijd aan de slag gaan.” Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels (AWB).

Bewoners enthousiast krijgen

Na de keynote volgden verschillende parallelsessies. De meest aansprekende sessie was getiteld ‘Deltaprogramma in de stad’. In steden moet veel gebeuren op het gebied van klimaatadaptatie. Dat kunnen overheden niet alleen, daarbij hebben ze de bewoners nodig. Er zijn allerlei manieren om bewoners enthousiast te krijgen, bleek ook weer tijdens deze sessie. Het verhaal van Floor Ziegler sprak zeer tot de verbeelding en de raakvlakken met BUITEN waren legio. Ziegler betoogde dat de overheid mensen moet aanspreken op hun drijfveren en daarnaast hun creativiteit moet benutten. “Dat werkt bij ieder thema, dus ook bij klimaatadaptatie”, gaf ze aan. “Mensen willen onderdeel zijn van een gemeenschap waarin zij gezien, gehoord en erkend worden en het verschil kunnen maken vanuit hun drijfveren en belangen. Stadmakers zijn verbinders en doeners en kunnen daarbij als sleutelfiguren fungeren.” Floor Ziegler aan het woord tijdens de parallelsessie ‘Deltaprogramma in de stad’. Ziegler noemt zichzelf ook een stadmaker: iemand die vanuit maatschappelijk belang de wereld een beetje beter wil maken. “Overal zijn stadmakers”, zei ze tegen de goedgevulde zaal. “Ook onder ambtenaren en bestuurders. Met stadmakers kun je gemeenschappen vormen waaraan iedereen kan meedoen. Je begint klein en bouwt van daaruit verder. Zo maak je het verschil.”

Deltaparade

Het bruisende middelpunt van het Deltacongres was de Deltaparade. Vierendertig deelprogramma’s en partners presenteerden zich hier. Bij dit netwerkonderdeel liepen wij meerdere bekenden tegen het lijf die bezig zijn met de hoogwaterveiligheid rondom de Maas. Al met al was het een zeer inspirerende dag.
vorig nieuwsitem
“Bewoners­participatie heeft de toekomst”
Golvende lijn als sectiedeling