Impuls voor droogtebestrijding Limburg

Golvende lijn als sectiedeling

Limburg wordt de laatste jaren vaak getroffen door droogte. Om de gevolgen daarvan te ondervangen, willen verschillende Limburgse partijen, zoals De Limburgse Werkgeversvereniging, LLTB, natuurbeheerders, alle Limburgse gemeenten, het Provinciebestuur, Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburgs Particulier Grondbezit en Waterschap Limburg, tachtig miljoen euro investeren. aangevuld met nog eens twintig miljoen van het Rijk. Met het geld moeten maatregelen worden getroffen om water langer vast te houden en zo verdere verdroging te voorkomen. Behalve concrete maatregelen, is het ook belangrijk om iedereen bewust te maken van de noodzaak om verantwoord om te gaan met water. Als BUITEN dragen wij daar graag ons steentje aan bij.

De klimaatverandering leidt in Nederland tot periodes van extreme droogte, afgewisseld met fellere hoosbuien. Beide veroorzaken grote schade, onder meer in de land- en tuinbouw, maar ook in de scheepvaart. Om de provincie klimaatbestendig maken, pleit Waterschap Limburg voor een integrale aanpak van het oppervlaktewater, grondwater en bodemvocht.

Waterbuffers

Deze aanpak sluit volledig aan bij de visie van BUITEN. Bij veel projecten die L’Ortye uitvoert of waar wij naar kijken, is het vasthouden van water, naast maatregelen voor hoogwaterveiligheid en waterrecreatie, een terugkerend onderdeel. Zo worden bij nieuwe gebiedsontwikkelingen regelmatig voorzieningen getroffen voor waterbuffers of vijvers om het water vast te houden in het betreffende gebied. 

In gesprek

L’Ortye is al met diverse partijen, zoals de provincie, gemeenten, het waterschap en natuurorganisaties, over dit thema in gesprek gegaan. Wij geloven dat we de uitdagingen waar we voor staan alleen de baas kunnen door er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Graag stellen wij onze expertise en kennis op het terrein van gebiedsontwikkelingen daarvoor beschikbaar.

 

volgend nieuwsitem
Bekend met het Graetheideplateau?
Golvende lijn als sectiedeling