Bekend met het Graetheideplateau?

Golvende lijn als sectiedeling

Het Graetheideplateau is een laag gelegen plateau dat ontstaan is door de erosie van omliggende rivieren en beken waardoor er bouwstoffen in de grond aanwezig zijn. Het plateau ligt tussen Einighausen en Limbricht in het noorden, Geleen in het oosten, Beek in het zuiden, Elsloo in het zuidwesten en Stein in het westen. De naam van het plateau verwijst naar het voormalige heidegebied de Graetheide ofwel Grote Heide.

Ten zuiden van het dorp Graetheide, ingeklemd tussen de snelweg A2, het Julianakanaal en de Bergerweg, ligt een gebied van ca. 200 hectare waar van oudsher landbouw plaatsvindt. Voor dit gehele gebied willen wij een volwaardig geïntegreerd gebiedsplan ontwikkelen waarbij een zand- en grindwinning op ongeveer 70 hectare van dit gebied de financiële motor is om de andere plannen te kunnen realiseren.

Hierover voeren wij sinds 2020 overleg met de omgeving en daaruit zijn diverse wensen verwoord. Zo is er behoefte aan het aanleggen van een fietspad tussen het dorp Graetheide en de Bergerweg. De bestaande weg is namelijk onveilig voor fietsers. Ook is er behoefte  aan een ecologische verbindingszone tussen het Rivierpark Maasvallei en het Limbrichterbos. Hierover wordt al vele jaren gesproken, maar wij willen dit nu daadwerkelijk realiseren. Ook hebben bewoners aangegeven het gebied niet ‘als van hun’ te zien, omdat het gebied niet toegankelijk is. Daarom willen wij het gebied openstellen en ook zo inrichten dat er gewandeld en gerecreëerd kan worden. Bewoners geven wel aan dat ook de agrariërs een rol moeten kunnen blijven houden in het gebied. Daarom willen wij samen met hen kijken hoe wij natuurinclusieve, duurzame landbouw in ons plan kunnen integreren.

vorig nieuwsitem
Veel gestelde vragen
volgend nieuwsitem
Status onderzoek Graetheide
Golvende lijn als sectiedeling