Bijzondere vraag uit Ransdaal

Golvende lijn als sectiedeling
Enkele weken geleden kregen we op een regenachtige woensdag een hulpvraag via onze website. Enthousiaste bewoners, onder leiding van Rolf Habets, vroegen ons om hulp bij het inrichten van een voormalig voetbalveld. De 'voetbalwei Ranzel' is bij Gemeente Voerendaal onderwerp van gesprek. Totdat er een definitief ei gelegd is door bestuurders, willen bewoners het voetbalveld toch al een sociale functie geven voor de omgeving. Een bevlogen zoektocht naar een plek voor ontmoeting en spelen, voor jong en oud. Wat L'Ortye voor Ransdaal kan betekenen, was de vraag. Leefbaarheid in kleine kernen is in Limburg (en elders) een hot topic. Gemeenten moeten er beter in slagen om samen te werken met bewoners. Iets dat ondersteund wordt door de nieuwe Omgevingswet, die in werking treedt in 2021. Dat dit nog niet helemaal lekker loopt, blijkt uit het onderzoek en wegwijzer 'Uw initiatief past niet in ons kader' van een door Provincie Limburg gefinancierde werkgroep. Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar wij geloven dat we dit samen kunnen verbeteren! Vandaar ook onze interesse in de hulpvraag uit Ransdaal. Sinds enkele jaren ligt het voetbalveld er verlaten bij. De voetbalvereniging is gefuseerd en speelt in Klimmen, dus dit veld was niet meer nodig. Verschillende pogingen zijn besproken en ondernomen, maar sinds begin dit jaar kwam het in een stroomversnelling. IBA Parkstad werd gevraagd voor een bijdrage, Speeltuinwerk Limburg gaf advies over speelmogelijkheden, Gemeente Voerendaal werd gevraagd om eigen plannen toe te lichten zodat niks elkaar tegenwerkt. Naar onze visie is dit precies zoals het hoort en geheel in lijn met het gedachtegoed van de omgevingswet! Wij hebben aangeboden om grond en enkele prachtige maaskeien te doneren aan dit bijzondere project. Beide kunnen dienen als speelaanleiding, brengen geen dure onderhoudskosten met zich mee en zijn eenvoudig te verplaatsen. Mocht Gemeente Voerendaal namelijk nieuwe plannen presenteren, dan is het wel zo handig als de ontmoetingsplek ook makkelijk te verplaatsen is. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in Ransdaal. Is er buiten nog iets anders te doen waarbij wij kunnen helpen? Laat het ons dan weten!
volgend nieuwsitem
Hoogwater in Limburg
Golvende lijn als sectiedeling