‘Zand en grind als motor voor ontwikkeling gebied’

Golvende lijn als sectiedeling
BUITEN helpt inwoners, ondernemers, gemeenten en iedereen die zich betrokken voelt, om oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen in de inrichting van een gebied. De wensen van de omgeving staan hierbij voorop. BUITEN - een initiatief van L’Ortye - is dan ook een vernieuwende aanpak. Een gesprek met Vivien en Jean L’Ortye, initiatiefnemers van BUITEN én directeuren van het Hoensbroekse familiebedrijf: “Ook voor ons is dit een spannend experiment. Dit is namelijk ongebruikelijk in de zand- en grindwinningsbranche.” L’Ortye is een bedrijf dat diep geworteld is in Zuid-Limburg. Vivien en Jean zijn de derde generatie L’Ortye die aan het hoofd staan van het bedrijf. Ze kennen de regio door en door. “L’Ortye is al decennialang actief in de sectoren transport, milieu, haven, grondbank en zand & grind. Wij werken al jaren voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren”, somt Jean op. “De binding met de regio is sterk. En daarmee ook ons gevoel van verantwoordelijkheid. Als betrokken familiebedrijf vinden we dat we een rol hebben in het duurzaam versterken van de regio.”

Helpen versterken

De winning van zand en grind is een belangrijke pijler van L’Ortye. Sommige gebieden in Zuid-Limburg zijn interessant voor het bedrijf om delfstoffen te winnen. Tegelijkertijd kan L’Ortye met al zijn ervaring ook een bijdrage leveren aan het mooier maken van een gebied, meerwaarde creëren of zelfs een nieuwe beleving helpen scheppen in gebieden die versnipperd zijn geraakt, bijvoorbeeld door de komst van de Buitenring. “We kunnen gebieden helpen versterken en verbeteren. Met behulp van de inkomsten uit de winning van delfstoffen”, legt Vivien uit. “Om die reden hebben we ons de vraag gesteld: Hoe kunnen we, samen met inwoners, ondernemers, de overheid en andere betrokkenen, ervoor zorgen dat de leefomgeving van mensen een nieuwe, blijvende impuls krijgt?”

Omgeving is leidend

Vandaar dat L’Ortye BUITEN lanceert: een vernieuwende werkwijze, waarbij ideeën van omwonenden leidend zijn in het versterken en verbeteren van de plek waar ze wonen, werken en leven. “Een probleem, wens of idee in een buurt of wijk vormt het startpunt”, benadrukt Jean. “Samen met de mensen in de omgeving gaan we vervolgens met deze uitdaging aan de slag, door gezamenlijk plannen voor een oplossing te ontwikkelen.” Een spannend proces, erkennen de beide L’Ortye-directeuren. “Dit is nog nooit zo gedaan. Deze aanpak is nieuw. Eigenlijk is het een soort experiment”, stelt Vivien. “We vinden het draagvlak voor de ontwikkeling van een gebied essentieel. Alleen zo kun je samen werken aan verbetering. Daar zijn wij van overtuigd.” “Het denken in kansen en verbeteringen blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. Het vereist meedenken en een creatieve input van alle betrokkenen”, vervolgt Jean. “Het zou daarom mooi zijn als we de kans krijgen om te bewijzen dat we, samen met bewoners en ondernemers, gebieden veiliger, prettiger en mooier kunnen maken. Wij gaan ons er hard voor maken dat deze, nu nog wat onbekende kant van ons bedrijf, ook zichtbaar wordt.”

Op de goede weg

Dat een bedrijf als L’Ortye kiest voor een vernieuwende werkwijze zoals BUITEN, zal mogelijkerwijs op scepsis mogen rekenen, beseffen ook Jean en Vivien. “Dat is ook logisch. In de traditionele aanpak werden voorheen immers eerst grondposities verworven en de overheid geïnformeerd. Overleg met de omgeving vond pas veel later plaats. Met BUITEN doen we het echter anders: We beginnen met overleg en participatie met de omgeving”, beklemtoont Jean. “Wij willen, vanuit onze verantwoordelijkheid voor de regio, Parkstad en Zuid-Limburg voor de lange termijn helpen versterken. Maar we blijven daarnaast ook zand en grind winnen, om ons bedrijf te kunnen continueren. Via BUITEN wordt die zand- en grindwinning echter de motor voor de gezamenlijke ontwikkeling van een gebied. Vroeger was graven het doel; nu is het een middel voor een verbetering of versterking van een gebied.” De eerste reacties van omwonenden en betrokkenen op de locaties waar de werkwijze al wordt toegepast, zijn alvast enthousiast. Vivien: “Die geven ons de bevestiging en het vertrouwen dat we op de juiste weg zitten.”
vorig nieuwsitem
Veel aandacht voor lancering BUITEN
Golvende lijn als sectiedeling