Werken aan hoogwaterveiligheid

Golvende lijn als sectiedeling

Nog steeds zijn de gevolgen van de wateroverlast in Zuid-Limburg van afgelopen juli zichtbaar. Er wordt druk gewerkt om alle schade te repareren en te voorkomen dat een dergelijke ramp zich herhaalt. Ook wij doen mee. In opdracht van Consortium Grensmaas werken we aan het herstel van de schade aan de Maas ter hoogte van Maasband.

Maar hoogwaterveiligheid is niet alleen iets van nu. Als branche werken we daar al tientallen jaren hard aan in Limburg. Tot grote tevredenheid van de bewoners langs de Maas in o.a. Borgharen, Itteren, Geulle en Meers. In de toekomst blijven wij onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Niet alleen langs de Maas, maar ook langs de Limburgse beken zoals de Geul. Zo bieden we niet alleen het hoofd aan de hoogwaterproblematiek, maar ook aan de enorme behoefte aan bouwgrondstoffen die gepaard gaat met de huidige bouwopgave in Nederland.

Hoogwaterveiligheid staat momenteel bovenaan de agenda in Limburg. Alle betrokken partijen zoeken naar manieren om onze provincie – en de rest van Nederland – waterveilig en klimaatbestendig in te richten. Hoe dat moet gebeuren, was onderwerp van gesprek tijdens het Nationaal Deltacongres, dat op 11 november plaatsvond in het MECC in Maastricht. De voorlopige conclusie: we moeten het samen doen. En iedereen moet nú aan de bak, van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen tot bedrijven, organisaties en burgers.

Om met eigen ogen te kunnen zien wat er al is bereikt en welke opgaven nog voorliggen, namen bezoekers van het congres een dag eerder deel aan excursies. Ze bezochten al uitgevoerde projecten, zoals de Grensmaas, maar ook waterbuffers en nevengeulen.

Propositie Water

Deze maand verscheen ook de Propositie Water ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’. Provincie Limburg, gemeenten, waterschap en belangenorganisaties beschrijven daarin de urgentie, de noodzaak en tegelijkertijd de kans om de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid in de Maas (HWBP) en voor de zijrivieren en beken (Water in Balans) versneld uit te voeren en te verbeteren.

Het robuust maken van de watersystemen vraagt volgens de opstellers van het rapport om de volgende drietrapsraket:

  • herstellen op een toekomstbestendige wijze;
  • versnellen, uitbreiden, intensiveren van het programma ‘Water in balans’ via ruimtelijke adaptatie door de gemeenten en van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP);
  • integrale benadering van vraagstukken waarbij water als ordenend principe geldt, om zo klimaatverandering en andere grote opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Nu beginnen

Om dit te kunnen realiseren, is een duidelijke regie noodzakelijk. Voor nu, maar ook voor de lange termijn. Als  L’Ortye pleiten we er voor om in elk geval samen de handen uit de mouwen steken. En om zo snel mogelijk te beginnen met maatregelen die we al kunnen nemen om de hoogwaterveiligheid te verbeteren.

vorig nieuwsitem
Hoogwaterveiligheid volgens BUITEN
volgend nieuwsitem
Handen uit de mouwen voor de Maas Cleanup
Golvende lijn als sectiedeling