Golvende lijn als sectiedeling

Over ons

BUITEN helpt inwoners, ondernemers, gemeenten en iedereen die zich betrokken voelt, om oplossingen te vinden voor uitdagingen in de leefomgeving. Door goed te luisteren naar problemen of wensen, komen we samen tot een praktische en gedragen aanpak voor een betere omgeving. Mede door onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van zand en grind en met hulp van partners zoals IBA Parkstad en andere partijen. Zo maken we samen ruimte voor verbetering!

Wie?

BUITEN is een initiatief van L’Ortye, een familiebedrijf uit Hoensbroek. Wij zijn een bij de regio betrokken bedrijf en willen onze jarenlange ervaring en expertise gebruiken om gebieden te helpen ontwikkelen en zelfs verbeteren.

Waarom?

De leefomgeving is enorm belangrijk: het is de plek waar we wonen, waar we elkaar ontmoeten, waar we genieten van de natuur en waar we sporten. Des te vervelender als er overlast is. Bijvoorbeeld door verkeer, gevaarlijke situaties, verwaarlozing of problemen met waterhuishouding.

BUITEN biedt kansen om problemen in de leefomgeving op te lossen. Zodat het een fijne plek om in te leven blijft. En zodat het de buurt, het dorp, de wijk, stad of zelfs regio versterkt.

Hoe?

BUITEN is een vernieuwende werkwijze, waarin inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken om uitdagingen in de leefomgeving aan te pakken.

Voor ons draait BUITEN om betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de regio. Deze werkwijze ondersteunt ideeën die problemen oplossen. Met L’Ortye werken we vanuit deze aanpak actief mee om die ideeën te realiseren. Met onderling vertrouwen en de bereidheid om samen tot een oplossing te komen, als voorwaarden.

Golvende lijn als sectiedeling