Hydrologisch onderzoek in Graetheide

Golvende lijn als sectiedeling

De natuur in het bronnengebied en rond de Kingbeek is gevoelig voor veranderingen in het (grond)waterregime. Het is daarom belangrijk de effecten van een ontgronding- en natuurontwikkelingsproject op het grondwatersysteem te onderzoeken. Bij een dergelijk onderzoek dienen naast de effecten van de ontgronding ook de autonome ontwikkelingen in het (grond)watersysteem te worden meegenomen. Deze autonome ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen op de bronnen en de Kingbeek, hierbij kan gedacht worden aan de werkzaamheden aan het kanaal, landgebruik maar ook aan de gevolgen van klimaatverandering. Het meer extreme weer, langere periodes van droogte, hogere temperaturen en intensieve periodes hebben mogelijk direct effect op de aanwezige natuur en indirect, via het grondwater.

Om de gevolgen van deze autonome ontwikkelingen en de grindwinning te kunnen kwantificeren is onderzoek nodig. Een beter begrip van het functioneren van het bronnensysteem, de rol en omvang van het intrekgebied en de ontwikkeling van de natuur rond het bronnengebied en de Kingbeek is daarvoor noodzakelijk.

Het doel van het hydrologisch onderzoek is vast te stellen hoe het bronnensysteem functioneert en of/ in welke mate deze wordt beïnvloed door de grindwinning en de autonome ontwikkelingen.

Verder zal worden onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze beïnvloeding te minimaliseren dan wel te voorkomen. Het onderzoek richt zich op de ecologie, de (geo-) hydrologie en de interactie tussen beide. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het 2e halfjaar van 2023 en het tweede kwartaal van 2024 worden opgeleverd.

vorig nieuwsitem
L’Ortye als gebiedsontwikkelaar?
Golvende lijn als sectiedeling