Groeve Sweijer groeit uit tot schitterend natuur- en recreatiegebied

Golvende lijn als sectiedeling
L’Ortye is al decennialang actief binnen diverse sectoren in Limburg. Een belangrijke pijler van onze onderneming is het winnen van zand en grind. Bij deze activiteiten proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de omwonenden, de natuur en het landschap. We vinden het belangrijk dat een gebied na de winning van zand en grind weer meerwaarde krijgt voor de omgeving. Een voorbeeld hiervan is Groeve Sweijer in Simpelveld, waar wij tussen 1962 en 1972 hebben gegraven.    Zand- en grindgroeven zijn onderdeel van de Limburgse cultuurhistorie. Naast interessante geologische en biologische waarden bevatten de groeves in potentie ook recreatieve waarde. Ons wordt regelmatig gevraagd hoe wij met deze gebieden omgaan wanneer onze zand- en grindwinningactiviteiten zijn afgerond. In dat kader is het interessant om te kijken naar de herinrichting van Groeve Sweijer. Groeve Sweijer anno 2019.

Paddenpoelen

Groeve Sweijer in Simpelveld wordt ook wel Groeve Roode Put genoemd. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Vingweg, de Rolduckerweg en de A76. Het is de plek waar wij ooit zijn begonnen met onze zand- en grindwinningactiviteiten. Toen we eenmaal klaar waren met onze activiteiten, hebben we daar onder meer diverse paddenpoelen laten aanleggen.  Sinds eind 2018 is Groeve Sweijer deels toegankelijk voor wandelaars.

Recreatiegebied

Jaren later, in 2015 om precies te zijn, hebben Natuurmonumenten en Stichting Instandhouding Kleien Landschapselementen in Limburg (IKL) de groeve volledig ingericht als recreatiegebied. De natuurverbinding met het Imstenraderbos werd verbeterd door nog meer poelen aan te leggen voor libellen, rugstreeppadden en vroedmeesterpadden, die goed gedijen in deze groeve. Sinds eind 2018 is Groeve Sweijer deels toegankelijk voor wandelaars. Enkele maanden later werd een mooi nieuw wandelpad geopend, dat langs de groeve loopt. Er zijn poelen ingericht voor libellen, rugstreeppadden en vroedmeesterpadden. 

Trots

Groeve Sweijer is uitgegroeid tot een schitterend natuurgebied, waar wandelaars met liefde voor de natuur hun hart kunnen ophalen. We zijn er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan dit bijzondere eindresultaat. Hoewel onze huidige werkwijze nóg meer de nadruk legt op samenwerken met bewoners en overheid, tonen ook deze gebieden aan dat we graag meewerken aan een positief eindresultaat dat breed wordt gedragen.
Golvende lijn als sectiedeling