Aanleg Pauzepark Hoensbroek begonnen

Golvende lijn als sectiedeling

Het proces kende een lange aanloop, maar met het storten van zo’n 10.000 ton grond op een al jaren braakliggend terrein aan de Zandstraat/ Spoordijkstraat/Pastoorskuilenweg in Hoensbroek zijn de eerste contouren zichtbaar van het hier geplande Pauzepark. Het Pauzepark is een innovatief voorbeeldproject van L’Ortye, waarin nauwe samenwerking met de bewoners en de gemeente voorop stond. 

Bij het van de grond krijgen van dit plan is L’Ortye uitgegaan van een door het bedrijf ontwikkelde visie over verbetering van de leefomgeving, ondergebracht in het concept BUITEN. In plaats van eerst gronden aan te kopen, dan bij overheden aan te kloppen, vergunningen aan te vragen en als laatste de bewoners te informeren, heeft L’Ortye de werkwijze omgedraaid: “We zijn begonnen met overleg te voeren met de omgeving”, vertelt directeur Jean L’Ortye. “Dat vergroot de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag. Een breed draagvlak voorkomt bovendien dat in de beginfase onnodige kosten worden gemaakt.”

Heuvels

Wat de wensen van de bewoners waren, werd geïnventariseerd door van deur tot deur te gaan. Samen met de bewoners maakte de grondbank-divisie van L’Ortye een plan voor een (tijdelijk) park, dat met IBA Parkstad en de gemeente Heerlen, eigenaar van de grond, werd opgepakt. Met een 3D-tekening bracht L’Ortye het reliëf van het terrein in beeld. Door de bewoners bij dit ontwerpproces te betrekken, werd duidelijk dat zij last hadden van het hinderlijke licht van koplampen van hangjongeren, die met de auto bijeenkomen. De aanleg van verschillende heuvels in het terrein heeft dit probleem al opgelost.

Speelplek

De komende tijd gaat L’Ortye op het terrein wandelpaden en parkeerplaatsen aanleggen. Ook krijgen enkele zwerfkeien uit de groeve Meers een plek in het park en worden een paar boomstammen aangevoerd, die gebruikt kunnen worden als natuurlijke speelplek. De gemeente zaait gras in en plant een aantal bomen, de bewoners zijn verantwoordelijk voor verdere aankleding met bijvoorbeeld bankjes en voetbalgoaltjes. De financiering hiervan komt onder andere voort uit het bewonersfonds van IBA. Eenmaal af is het Pauzepark een aantrekkelijke groene rustplek met heuveltjes, bomen, wandelpaadjes, een voetbalveldje, een crossparcours en een sleehelling. Buurtbewoner Bjorn Lamers is blij met dit begin: “Zo wordt onze buurt de komende zomer zeker mooier. Fijn dat firma L'Ortye zoveel ondersteuning heeft geboden.”

Omgevingswet

Ook Jean L’Ortye is trots op het resultaat. “Het Pauzepark is een win-winsituatie, voor de buurt en voor ons. Normaal gesproken moeten wij betalen om de grond te storten, hier hoeft dat niet. In ruil daarvoor investeren wij in dit project. Zo dragen we bij aan verbetering van de leefomgeving en tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijkertijd laten we op deze manier aan de omgeving zien hoe we werken en dienen deze projecten als referentie voor nieuwe zand- en grindwinning- en grondbergingsprojecten. En tenslotte lopen we met deze werkwijze al vooruit op de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 ingaat. Het inrichten van de openbare ruimte wordt dan een zaak van zowel de bewoners, het bedrijfsleven als de overheid samen. Met name aan de gemeente hebben we nu laten zien hoe goed dat kan werken.”

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken, toont zich op de website van IBA in elk geval enthousiast. “Dit is een prachtig voorbeeld van regie pakken in je eigen omgeving. Een compliment voor de wijze waarop buurtbewoners en het bedrijf L’Ortye zich inzetten om dit stukje Hoensbroek mooier te maken!”

vorig nieuwsitem
Pauzepark feestelijk geopend
volgend nieuwsitem
Veel aandacht voor lancering BUITEN
Golvende lijn als sectiedeling